«

Zoeken


Ion-Lock-technologie

Meer bescherming tegen zichtbare verkleuring

Met de Ion-Lock-technologie (ILT) heeft Sikkens Wood Coatings een echte doorbraak bij de isolatie van bloedende houtsoorten. De voor patent aangemelde technologie biedt een veilige bescherming tegen doorbloeden. Zichtbare verkleuringen van met transparante- of dekkende systemen behandelde oppervlakken worden hiermee voorkomen.

 

De innovatieve midcoats CETOL® WM 675 en CETOL® WM 680 werken niet alleen effectief tegen verkleuringen, maar verhogen door de goede poriënbevochtiging en -vulling de weersbestendigheid van het hele coatingsysteem. Zij zijn inzetbaar op de meeste loof- en naaldhoutsoorten Door de afwezigheid van zware metalen maakt u bij CETOL® WM 675 en CETOL® WM 680 gebruik van een milieuvriendelijk en duurzaam product.

 

Zo functioneert de Ion-Lock-technologie:
Voor de hoge isolerende werking worden de tegenstellingen van de meestal negatief (-) geladen houtbestanddelen en de positief (+) geladen bestanddelen van het bindmiddel gebruikt. Kleurstoffen worden door de ionen-einden aangetrokken en zo permanent gebonden binnen de coating (zie onderstaande afbeelding). Het doorbloeden van de houtbestanddelen kan hierdoor duidelijk gereduceerd en zelfs voorkomen worden. Dat geldt vooral bij eikenhout.

Eiche ohne Ionen-Lock-Technologie
Eiken zonder Ion-Lock-technologie
Eiche mit Ionen-Lock-Technologie
Eiken met Ion-Lock-technologie

Hoge isolerende werking zonder zware metalen

Aantrekkingskracht: Met conventionele bindmiddelstructuren laten zich vrijgekomen houtbestanddelen niet volledig binden binnen de isolatielaag. Door een elektrochemisch proces van de ILT binden de ionengroepen de vrijgekomen houtbestanddelen binnen de filmlaag en verhinderen zo het doorbloeden naar de oppervlakte.

Fixatie: De kleurstoffen worden bij de fixatie duurzaam gebonden.

Verschillende negatief geladen houtingrediënten

Bindmiddel met positieve ionengroep

Postief geladen bestanddelen van het bindmiddel

In een oogopslag

  • Zichtbare bescherming tegen het doorbloeden van bestanddelen van het hout, vooral bij eikenhout
  • Goede porienbevochtiging en -vulling verhogen de weersbestendigheid van de coating als geheel
  • Milieuvriendelijk, duurzaam product door de afwezigheid van zware metalen
  • Bruikbaar op de meeste loofen naaldhoutsoorten